Unele aspecte referitoare la Tva la incasare pentru anul 2014


Daca in 2013 ati aplicat sistemul TVA la incasare, in 2014 exista optiunea de a continua sau de a renunta la aplicarea sistemului de  TVA la incasare.

Asadar, in conformitate cu dispozitiile art. II din OUG 111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative pentru persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplica sistemul  TVA la incasare sunt aplicabile urmatoarele prevederi:

*** Pot CONTINUA continua aplicarea sistemului  TVA la incasare, daca sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem, caz in care se considera ca au optat in mod tacit pentru continuarea aplicarii sistemului;

- in acest caz nu se depune formularul 097 “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului  TVA la incasare”

*** Pot RENUNTA la aplicarea sistemului  TVA la incasare ORICAND in cursul anului 2014 si solicita sa fie radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul  TVA la incasare, ANUL 2014 NEFIIND CONSIDERAT PRIMUL AN IN CARE AU OPTAT pentru aplicarea sistemului  TVA la incasare

- in acest caz se depune formularul 097 “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului  TVA la incasare” intre data de 1 si 25 ale lunii

- organele fiscale competente opereaza radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul  TVA la incasare incepand cu data de 1 a perioadei fiscale urmatoare celei in care a fost depusa notificarea.

- pana la data radierii persoanele impozabile trebuie sa aplice sistemul  TVA la incasare;

*** SUNT OBLIGATE sa solicite RADIEREA din Registrul persoanelor care aplica sistemul  TVA la incasare in situatia in care in ultima perioada fiscala a anului au depasit plafonul de 2.250.000 lei

- in acest caz se depune formularul 097 “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului  TVA la incasare” pana la data de 25 ianuarie 2014

- organele fiscale competente opereaza radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul  TVA la incasare pana la data de 1 a perioadei fiscale urmatoare celei in care a fost depusa notificarea

- daca persoanele impozabile nu depun notificarea pana la 25 ianuarie 2014, organele fiscale competente opereaza radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul  TVA la incasare din oficiu incepand cu data inscrisa in decizia de radiere.

ATENTIE: Atat in cazul persoanelor impozabile care continua aplicarea sistemului  TVA la incasare, cat si al celor care ies din sistem, pentru operatiunile al caror fapt generator de taxa a intervenit pana la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, precum si pentru facturile emise inainte de aceasta data, in situatia in care cea de-a 90-a zi calendaristica de la data emiterii facturii sau de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii este ulterioara datei de 31 decembrie 2013, exigibilitatea taxei intervine la data incasarii totale sau partiale a contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate.

Posted in Fiscalitate | Leave a comment

Stabilirea perioadei fiscale in sensul TVA pentru anul 2014


A. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, precum si persoanele impozabile nou-infiintate in anul 2013 si inregistrate in scopuri de  TVA conform art. 153, care in cursul anului 2013 au utilizat ca perioada fiscala TRIMESTRUL CALENDARISTIC si:

1. in luna decembrie 2013 au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri taxabile in Romania

In anul 2014 vor utiliza ca perioada fiscala “luna calendaristica” si vor depune la organele fiscale competente formularul 092 “Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de  TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania”.

Termen: pana la data de 10.01.2014

2. au realizat o cifra de afaceri prin operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin. (2) lit. b) sau, dupa caz, recalculata proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului 2013 care a depasit plafonul de 100.000 euro.

In anul 2014 vor utiliza ca perioada fiscala “luna calendaristica” si vor depune la organele fiscale competente, in functie de categoria de contribuabil, unul din formularele:

010 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”

020 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane”

040 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru institutii publice”

070 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice care desfasoara activitatea in mod indepedent sau exercita profesii libere”

Termen: pana la data de 31.01.2014

3. au realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin. (2) lit.b) sau, dupa caz, recalculata proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului 2013 care nu a depasit plafonul de 100.000 euro si nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul 2013.

In anul 2014 vor utiliza ca perioada fiscala trimestrul calendaristic si vor depune la organele fiscale competente formularul 094 “Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent”.

Termen: pana la data de 27.01.2014.

Posted in Declaratii Fiscale | Leave a comment

Declaratia 392


A fost publicata pe site-ul oficial ANAF aplicatia noua  (vers. 1.0.6 / 24.01.2014) pentru prelucrarea asistată, validarea, listarea şi obţinerea formatului electronic pentru “Declaraţia informativă 392 privind livrările de bunuri şi prestările de servicii”, conform OPANAF nr.93/ 21.01.2014.

Motivele acualizarii APLICATIEI:
- versiune pentru anul de raportare 2013 conform OPANAF nr.93/ 21.01.2014
Atentie!

Incepand cu anul 2013, D392A si D392B nu se mai raporteaza pentru cifra de afaceri zero.

 

Posted in Declaratii Fiscale | Leave a comment

Formular 010 pentru 2014


In Monitorul Oficial nr. 36 din 16.01.2014 a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 35 din 14 Ianuarie 2014Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor.

Cu acest ordin s-au adus modificari la D 010 dar si la D 030.

Principala modificare introdusă prin actul normativ menţionat se referă la categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal şi se declară în formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.” Astfel, pe lângă categoriile de obligaţii fiscale deja existente în vectorul fiscal, au fost introduse impozitul pe constructii si taxa de autorizare/taxa de licenta din domeniul jocurilor de noroc.

Pentru orice modificare a vectorului fiscal trebuie depusa declaratia 010.

Se depune de catre persoanele juridice, platitoare de  impozit pe profit care indeplinesc conditiile prevazute la art. 112^1 din Codul Fiscal pentru aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor si de catre persoanele juridice platitoare de  impozit pe veniturile microintreprinderilor care nu mai indeplinesc conditiile de microintreprinderi. Reglementare: art. 112^2; art. 112^8 Cod Fiscal.

Termenul limita este 31 ianuarie 2014 inclusiv.

Atentionam ca aplicarea sistemului microintreprinderilor nu este optionala, ci obligatorie daca sunt indeplinite conditiile cerute de legislatie.
Depasirea termenului se sanctioneaza cu amenda de 500 lei.

Posted in Declaratii Fiscale | Leave a comment

Declaratia 094


Sunt obligate sa depuna declaratia 094 toate firmele platitoare de  TVA care au perioada fiscala trimestriala si care nu au avut, in cursul anului 2013 nici o achizitie intracomunicara (pentru ca achizitia intracomunitara obliga la schimbarea perioadei fiscale din trimestrial in lunar incepand cu luna urmatoare achizitiei).

Nu depun aceasta declaratie neplatitorii de TVA si platitorii de TVA care au perioada fiscala lunara.

Ultima zi pentru depunerea declaratiei 094 este luni, 27 ianuarie 2014.

Sse  poate depune la ghiseu sau  prin posta cu nota de inventar si confirmare de primire.

 

Posted in Declaratii Fiscale | Leave a comment

2014


http://expertsoft.eu/plugins/forum/forum_viewtopic.php?133.0

Posted in Contabilitate, Declaratii Fiscale, Diverse | Tagged | Leave a comment

Modificare notificare 097 privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului tva la încasare


Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3.884/2013 s-a realizat adaptarea formularului 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” (aprobat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.529/2012), în sensul ca incepand cu anul 2014 contribuabilii pot opta pentru aplicarea sistemului de TVA la incasare.

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_097_2013.pdf

Capitolule IV si V ale vechiului formular se modifica, urmand a fi in acord cu noile reguli care presupun inregistrarea prin optiune in sistem.

In acest sens, capitolul IV devine: Aplicarea sistemului TVA la incasare, prin optiune, avand doua optiuni, respectiv:
- incadrarea sub limita de 2.250.000 lei si optiunea de a aplica sistemul de TVA la incasare;
- posibilitatea de a aplica sistemul de TVA la incasare, prin optiune, de catre persoanele care se inregistreaza in scopuri de TVA in timpul anului.

Capitolul V – Incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, contine la randul sau doua optiuni, respectiv:
- incetarea aplicarii sistemului prin depasirea plafonului de 2.250.000 lei;
- optiunea de a renunta la aplicarea sistemului de TVA la incasare chiar daca persoana impozabila este eligibila pentru aplicarea sistemului.

Formularul (097) “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare” se depune astfel:

a) pentru intrarea, prin optiune, in sistem, pana la 25 ianuarie, inclusiv – persoanele impozabile care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent, cu conditia ca la data exercitarii optiunii sa nu fi depasit plafonul pentru anul in curs;

b) pentru intrarea, prin optiune, in sistem, incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA – persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului;

c) pentru iesirea din sistem, prin depasirea plafonului de 2.250.000 lei, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul – persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si care depasesc plafonul de 2.250.000 lei;

d) pentru iesirea din sistem, prin optiune, intre data de 1 si 25 ale oricarei luni – persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si care nu depasesc in cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunta la aplicarea sistemului respectiv. Persoanele impozabile nu pot renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare in primul an in care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei prevazute la lit. c). Prin exceptie, potrivit art. II alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2013, persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplica sistemul TVA la incasare pot solicita oricand in cursul anului 2014 incetarea aplicarii sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an in care au optat pentru aplicarea sistemului.

Ce optiuni au contribuabilii

1. Contribuabilii care aplica deja sistemul de TVA la incasare, cotinua aplicarea sistemului, daca indeplinesc conditiile de eligibilitate. In acest caz, nu trebuie sa se depuna formularul 097, considerandu-se ca lipsa solicitarii de iesire din sistem echivaleaza cu optiunea pentru continuarea aplicarii sistemului.

2. Contribuabilii care aplica sistemul de TVA la incasare dar doresc iesirea din sistem pot opta pentru a nu mai aplica sistemul TVA la incasare oricand in cursul anului 2014 prin depunerea formularului 097 intre data de 1 si data de 25 a oricarei luni, pentru a fi radiati din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare

3. Contribuabilii nou infiintati au posibilitatea de a aplica sistemul de TVA la incasare din momentul inregistrarii in scopuri de TVA, prin depunerea formularului 097

4. Contribuabilii care aplica sistemul de TVA la incasare si care nu mai indeplinesc conditia privind cifra de afaceri sunt obligati sa depuna formularul 097 pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul.

Posted in Declaratii Fiscale | Tagged , | Leave a comment