STAMPILA nu mai este obligatorie


Începând cu data de 23 iulie 2015 persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitatile fara personalitate juridica NU mai au obligatia de a aplica stampila pe:

 • declaratii, cereri sau orice alte documente depuse la institutiile sau autoritatile publice;
 • documente sau orice alte înscrisuri emise în relaia dintre acestea

Începând cu data de 23 iulie 2015 se abroga toate prevederile legale referitoare la obligatia aplicarii stampilei de catre persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat si de entitatile fara personalitate juridica.

Baza legala: art. V din OG nr. 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative, publicat în MO nr. 540 din 20 iulie 2015

Posted in Declaratii Fiscale, Fiscalitate | Leave a comment

Reducerile comerciale conform cu OMFP 1802/2014


OMFP 1802/2014 a modificat tratamentul contabil in ceea ce priveste reducerile comerciale:

1. REDUCERI COMERCIALE LA CUMPARATOR
OMFP 3055/2009
OMFP 1802/2014
Reducerile comerciale la achizitiile de bunuri
Reducerile comerciale la achizitiile de bunuri
 • Reducerea comerciala primita de la furnizor si inscrisa pe factura de achizitie, reduce costul de achizitie al bunurilor.
 • Reducerile comerciale care se primesc ulterior facturarii bunurilor se inregistreaza distinct in contabilitate in contul 609 –Reduceri comerciale primite, pe seama conturilor de terti.
 •  Reducerea comerciala primita de la furnizor si inscrisa pe factura de achizitie, reduce costul de achizitie al bunurilor.
 • Reducerile comerciale care se primesc ulterior facturarii bunurilor corecteaza costul stocurilor daca acestea mai sunt in gestiune. Daca nu mai sunt atunci se inregistreaza distinct in contabilitate in contul 609 –Reduceri comerciale primite, pe seama conturilor de terti.
Reducerile comerciale la prestarile de servicii
Reducerile comerciale la prestarile de servicii
 • Reducerile comerciale la prestari de servicii primite ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct in contabilitate in contul 609- Reduceri comerciale primite, pe seama conturilor de terti
 •  Reducerile comerciale la prestari de servicii primite ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct in contabilitate in contul 609- Reduceri comerciale primite, pe seama conturilor de terti
2.REDUCERILE COMERCIALE LA VANZATOR
Reducerile comerciale la vanzarile de bunuri
Reducerile comerciale la vanzarile de bunuri
 • Reducerile comerciale acordate la facturarea bunurilor ajusteaza veniturile din vanzarea marfurilor.
 • Reducerile comerciale acordate ulterior facturarii bunurilor, indiferent de perioada la care se refera, se vor evidentia distinct in contul 709 – Reduceri comerciale acordate pe seama conturilor de terti.
 •  Reducerile comerciale daca sunt tratate impreuna vor ajusta veniturile din vanzare, indiferent daca sunt acordate o data cu factura de achizitie sau ulterior.
 • Reducerile comerciale acordate ulterior facturarii bunurilor, indiferent de perioada la care se refera, se vor evidentia distinct in contul 709 – Reduceri comerciale acordate, pe seama conturilor de terti.
Reducerile comerciale la prestarile de servicii
Reducerile comerciale la prestarile de servicii
 • Reducerile comerciale la prestari de servicii acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct in contabilitate in contul 709-Reduceri comerciale acordate, pe seama conturilor de terti.
 •  Reducerile comerciale la prestari de servicii acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct in contabilitate in contul 709- Reduceri comerciale acordate, pe seama conturilor de terti.
 Exemplu de monografie contabilab aferenta reducerilor comerciale conform cu OMFP 1802/2014 pentru cumparare/vanzare de marfuri.
 LA CUMPARATOR
SC ALFA SRL cumpara marfuri in valoare de 15.000 lei + TVA, in data de 15.03.2015. Pe 31.03.2015 primeste o factura cu o reducere comerciala de 15% + TVA. La data de 31.03.2015 SC ALFA SRL mai avea in stoc marfa in valoare de 5.000 lei.
15.03.2015
%
=
401
18.600
371
15.000
4426
3.600
31.03.2015
Marfa vanduta = 15.000-5.000=10.000
Reducere aferenta marfii vandute = 10.000*15%=1.500
Diminuare cost achizitie marfa in stoc = 5.000*15%=750
401
=
%
2.790
609
1.500
371
750
4426
540
LA VANZATOR
1. SC BETA SRL vinde marfuri in valoare de 15.000 lei + TVA, in data de 15.03.2015. Pe 31.03.2015 acorda o reducere comerciala pe factura distincta de 15% + TVA, reducere comerciala aferenta marfurilor vandute cu factura din data de 15.03.2015.
15.03.2015
4111
=
%
18.600
707
15.000
4427
3.600
31.03.2015
Reducere acordata = 15.000*15%=2.250
4111
=
%
2.250
707
1.710
4427
540
2. SC BETA SRL vinde marfuri in valoare de 15.000 lei + TVA, in data de 15.03.2015.
Pe 31.03.2015 acorda o reducere comerciala pe factura distincta de 15% + TVA societatii ALFA SRL, reducere aferenta marfurilor vandute. Reducerea comerciala nu este asociata marfurilor vandute pe data de 15.03.2015.
15.03.2015
4111
=
%
18.600
707
15.000
4427
3.600
31.03.2015
Reducere acordata = 15.000*15%=2.250
4111
=
%
2.250
709
1.710
4427
540
Exemplu de monografie contabilab aferenta reducerilor comerciale conform cu OMFP 1802/2014 pentru prestare de servicii.
SC ALFA SRL factureaza anual servicii de salubritate firmei SC BETA SRL. Valoarea serviciilor facturate este de 1.200 lei/anual+TVA la data de 31.03.2015. Reducerea comerciala este acordata o data cu factuarea serviciilor si este de 120 lei+TVA.
LA CUMPARATOR
31.03.2015
Inregistrare factura prestare servicii
%
=
401
1.488
628
1.200
4426
288
Inregistrare reducere comerciala aferenta prestarii de servicii
%
=
401
-148,80
609
-120,00
4426
-28,80
LA VANZATOR
31.03.2015
Inregistrare factura prestare servicii
4111
=
%
1.488
704
1.200
4427
288
Inregistrare reducere comerciala aferenta prestarii de servicii
4111
=
%
-148,80
709
-120,00
4427
-28,80
SURSA
Posted in Contabilitate | Leave a comment

Eliminarea impozitarii bacsisului incepand cu 9 iulie 2015


Prin Legea 186/2015 publicată în M.Of. 495/06 iulie 2015 se aprobă și se modifică ordonanța 8/2015, eliminand impozitarea bacsisului. Aceasta lege intra in vigoare la 3 zile de la publicare(joi, 9 iulie).

Actul normativ, in forma publicata, abroga dispozitiile care definesc bacsisul, cele care stabilesc ca bacsisul trebuie marcat pe un bon fiscal separat, precum si cele care prevad ca angajatorul poate decide daca pastreaza bacsisul sau il distribuie angajatilor.

De asemenea, prin Legea nr. 186/2015 sunt eliminate si articolele potrivit carora angajatii trebuie sa inscrie banii pe care ii detin in Registrul de bani personali.

Practic, odata cu eliminarea acestor prevederi din legislatie, ne intoarcem la vechiul cadru legal, care nu reglementa in niciun fel sumele suplimentare de bani primite de angajatii din anumite ramuri de activitate sub forma de bacsis.

In concluzie din data de 9 iulie 2015:

– nu se vor mai emite bonuri fiscale pentru bacșiș
– nu mai este nevoie de regulamentul intern cu privire la bacșiș
– nu se mai completează registrul de bani personali și nici nu se mai pot sancționa firmele pentru inexistența acestuia.

Posted in Contabilitate, Fiscalitate | Leave a comment

Actualizare kit de instalare ICAS


A fost actualizat kitul de instalare, pentru programul de contabilitate ICAS, la versiunea 366 din 16 Ianuarie 2015.(http://expertsoft.eu/request.php?13)

Posted in IT, Programe, Tehnice, Versiuni | Tagged , | Leave a comment

Reactualizare program de contabilitate ICAS


Daca sunt depistate erori minore in ultima versiune publicata a programului de contabilitate ICAS, nu se va compila o versiune noua ci se va recompila ultima versiune.       In aceasta situatie se recomanda reactualizarea soft-ului de contabilitate din meniul [Ajutor]=>[Reactualizare…].

Posted in Programe, Tehnice, Versiuni | Leave a comment

Monografie contabila – Inventar


In urma  inventarierii ,de cele mai multe ori apar diferente fie de natura cantitativa, fie de natura calitativa.

Contabilizarea plusurilor din gestiune

 • Plusul de materii prime si materiale – > se contabilizeaza ca o operatiune inversa consumului de materii prime si material
301 ,,Materii prime”        = 601 ,,Cheltuieli cu materiile prime”
     
302X ,,Materii consumabile”        = 602X ,,Cheltuieli cu materiale consumabile”

 

 • Plusul  de produse finite -> se contabilizeaza ca si operatiunea de obtinere a acestora
345 ,,Produse finite”        = 711 ,,Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”
 • Plusul  de numerar -> se contabilizeaza ca si o crestere a activelor, respectiv si o crestere a capitalurilor proprii
531X ,,Casa”        = 7588 ,,Alte venituri din exploatare”

 

Contabilizarea lipsurilor din gestiune

 • Lipsa de materii prime si materiale consumabile -> se contabilizeaza ca si operatiunea darea in consum
601,,Cheltuieli cu materiile prime”        = 301Materii prime” 
602X,,Cheltuieli cu materiale consumabile”        = 302X ,,Materii consumabile”
 • Lipsa produselor finite -> se contabilizeaza ca si scoaterea din gestiune a produselor finite
711,,Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”        = 345 ,,Produse finite”
 • Lipsa de numerar din  casierie  -> se contabilizeaza ca si o micsorare de active, respectiv si a capitalurilor proprii
6588  ,,Alte cheltuieli de exploatare”        = 531X ,,Casa”

 

Imputarea  lipsei de inventor in functie de persoana vinovata

a.)    Daca lipsa se imputa unui salariat propriu

4282 ,, Alte creante in legatura cu personalul”                       =                  %
                                                                                                                                      7588 ,,Alte venituri din exploatare”
                                                                                                                                      4427,, TVA colectata”

 

b.)    a.) Daca lipsa se imputa unei persoane care nu este un salariat al societatii

461 ,, Debitori diversi”                                                                        =                 %
                                                                                                                                         7588 ,,Alte venituri din exploatare”
                                                                                                                                        4427,, TVA colectata”

 

ATENTIE !  Imputarea se face fie la costul de achizitie al bunurilor constatate lipsa,  fie la o valoare de inlocuire.           

 

In ceea ce priveste diferentele de inventar calitative, intalnim doua situatii:

 • In cazul elementelor de activ:  daca valoarea de inventar depaseste valoarea contabila, plusul de valoarerezultat nu se contabilizeaza.. Daca valoarea de inventar este mai mica decat valoarea contabila,diferenta constatata in minus va fi contabilizata sub forma amortizarii si ajustarilor pentru depreciere.
 • In cazul elementelor de datorii : daca valoarea de inventar depaseste valoarea contabila, plusul de valoare va fi contabilizat pe seama constituirii de provizioane pentru riscuri si cheltuieli. Daca valoarea de inventar este mai mica decat valoarea contabila, diferenta constatata in minus nu se inregistreaza in contabilitate.
Posted in Contabilitate | Leave a comment

Monografie contabila – diferentele de curs valutar


Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 prevede că evaluarea creantelor si a datoriilor în valută se face la finele fiecărei luni, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză.

Diferentele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs  valutar, după caz, iar în cazul creantelor si datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în functie de cursul unei valute, la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, după caz.

Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creantelor si datoriilor în valută, precum si a decontării creantelor si datoriilor exprimate în lei în functie de un curs valutar, la cursuri diferite fată de cele la care au fost înregistrate initial pe parcursul lunii sau fată de cele la care sunt înregistrate în contabilitate, trebuie recunoscute în luna în care apar.

Inregistrarea in contabilitate a diferentelor nefavorabile, respectiv favorabile de curs valutar se face astfel:

 • Diferenta nefavorabila de curs valutar
665 ,, Cheltuieli din diferente de curs valutar”       = %
5124 ,,Conturi la banci in valuta”
5314,, Casa in valuta”
5412 ,, Acreditive in valuta”
  

 • Diferenta favorabila de curs valutar
 
                                           %  = 765 ,, Venituri din diferente de curs valutar”
5124 ,,Conturi la banci in valuta”  
5314,, Casa in valuta”  
5412 ,, Acreditive in valuta”  

 

O problema ce necesita a fi clarificata e daca aceste diferente de curs valutar reprezinta sau nu diferente de pret facturabile.

Potrivit Codului fiscal: „Pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii in interiorul tarii, contractate in valuta cu decontare in lei la cursul de schimb din data platii, diferentele de curs dintre cursul de schimb mentionat in factura intocmita conform alin. (1) si cursul de schimb utilizat la data incasarii nu sunt considerate diferente de pret si nu se emite o factura in acest sens”. Din acest articol reiese in mod explicit faptul ca, cumparatorul va fi nevoit sa ii plateasca vanzatorului diferentele de curs fara ca vanzatorul sa ii emita in prealabil o factura in acest caz.

Posted in Contabilitate | Leave a comment