Avansuri primite de la clienti / Avansurile acordate furnizorilor


Exemple:

1. Avansuri incasate de la clienti
Factura de avans
4111 =    %           124
419                        100
4427                       24

Incasare avans
5121 = 4111       124

Factura finala
4111 =   %                 0
419                      -100
4427                     -24
7xx                    +100
4427                    +24

2. Avansuri platite Furnizorilor
Primirea facturii de avans
%          = 401      124
409                       100
4426                       24

Plata avans
401 = 5121        124

Primirea facturii finale
%           =  401    124
409                     -100
4426                      -24
6xx/3xx          +100
4426                     +24

Exista numeroase situatii in care se confunda cheltuielile si veniturile inregistrate in avans
cu avansurile platite/incasate pentru livrarea unor bunuri sau prestarea unor servicii.

Tratamentul contabil corect este urmatorul:
– (409, 419) pentru cazul sumelor incasate/platite cu titlu de avansuri pentru bunuri/servicii ce
urmeaza a fi prestate/primite ulterior, avem situatia incadrarii acestora ca si avansuri acordate
furnizorilor, precum si avansuri primite de la clienti;
– (471, 472) pentru cazul cheltuielilor/veniturilor efectuate in cursul perioadei, dar care sunt
aferente unor perioade ulterioare, trebuie prezentate sub titlul de cheltuieli/venituri in avans
care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli/venituri, pe baza unui scadentar, in perioadele
viitoare.
In conturile 471 si 472 se inregistreaza, in principal, urmatoarele cheltuieli si venituri:
chirii, abonamente, asigurari si alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii,
abonamente si alte venituri aferente perioadelor urmatoare.

Baza legala:

Punctul 69 alineatul 3 al Titlului VI din H.G. 44/2004
(3) Regularizarea facturilor emise de catre furnizori/prestatori pentru avansuri, sau în cazul emiterii de facturi partiale pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii, se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. Pe factura emisa se va face o referire la facturile de avans sau facturile partiale emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi pentru aceeasi operatiune, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (5) lit. n) din Codul fiscal. În cazul operatiunilor pentru care baza impozabila este stabilita în valuta, la regularizare se vor avea în vedere prevederile art. 139^1 din Codul fiscal si pct. 22. Nu se impune regularizarea de catre beneficiarul care are obligatia platii taxei, conform art. 150 alin. (2)-(6), art. 151 sau art. 151^1 din Codul fiscal, în cazul facturilor de avans sau a facturilor partiale emise de furnizorii de bunuri sau de prestatorii de servicii.

ORDIN nr. 2.374 din 12 decembrie 2007

OMFP 3055/2009

Codul Fiscal
ART. 134^2 Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii

(1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine:
a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator;
b) la data la care se încaseaza avansul, pentru pla?ile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul generator. Avansurile reprezinta plata par?iala sau integrala a contravalorii bunurilor ?i serviciilor, efectuata înainte de data livrarii ori prestarii acestora;
c) la data extragerii numerarului, pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate prin masini automate de vânzare, de jocuri sau alte masini similare.
(3) Taxa este exigibila la data la care intervine oricare dintre evenimentele mentionate la art. 138. Totusi, regimul de impozitare, cotele aplicabile si cursul de schimb valutar sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente.

Termenul maxim de facturare a avansurilor este data de 15 a lunii urmatoare incasarii avansului.

ART. 155 Facturarea

(1) Persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decât o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei, conformart. 141 alin. (1) si (2), trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, cel târziu pâna în cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei în care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului în care factura a fost deja emisa. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar pentru suma avansurilor încasate în legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel târziu pâna în cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei în care a încasat avansurile, cu exceptia cazului în care factura a fost deja emisa.

Advertisements

About expertsoftwarecompany

program contabilitate gratuit
This entry was posted in Contabilitate and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s