Formular NOU – Declaratia 096


Ordinul 53/2012 aproba modelul si continutul formularului (096) Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA – formular nou.

Declaratia 096
Ordinul 53/2012 aproba modelul si continutul formularului (096) “Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153″, cod: 14.13.01.10.12, prevazut in anexa nr. 1.

Instructiuni de completare a formularului (096) “Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153″

Formularul (096) “Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153″ se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu au depasit plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) sau, dupa caz, plafonul determinat conform art. 152 alin. (5) din Codul fiscal in cursul anului calendaristic precedent si nici plafonul de scutire pentru anul in curs, calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului, si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.
Formularul (096) “Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153″ se depune la organul fiscal competent, in termenul prevazut de lege.

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute:
– un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura, sau la posta, prin scrisoare recomandata;.
– un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

Completarea formularului se face astfel: 
Sectiunea I “Date de identificare a persoanei impozabile
Caseta “Denumire/Nume, prenume” se completeaza cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz.
Caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza cu codul de inregistrate in scopuri de TVA inscris in certificatul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile care are obligatia de a depune decontul de taxa pe valoarea adaugata.
Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
Caseta “Domiciliul fiscal din România” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al persoanei impozabile.
Sectiunea II “Reprezentare prin imputernicit” se completeaza de catre imputernicitul desemnat potrivit art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se inscriu numarul si data cu care imputernicitul a inregistrat actul de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, la organul fiscal.
Caseta “Nume, prenume/Denumire” se completeaza cu datele privind numele si prenumele sau denumirea imputernicitului.
Caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza cu codul de identificare fiscala atribuit imputernicitului.
Sectiunea III se completeaza cu cifra de afaceri din anul precedent, obtinuta sau, dupa caz, recalculata de catre contribuabil, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) sau (5), dupa caz, din Codul fiscal.
Cifra de afaceri se calculeaza in lei, pe baza informatiilor din jurnalele pentru vânzari aferente operatiunilor efectuate in cursul anului calendaristic precedent celui in care se depune declaratia de mentiuni.
Sectiunea IV se completeaza cu cifra de afaceri obtinuta in anul in curs, calculata proportional cu perioada scursa de la inceputul anului, fractiunea de luna considerându-se o luna calendaristica.

Sursa:

Ordin nr. 53 din 20/01/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) “Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153″, precum si ale “Deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal”
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 60 din 25/01/2012

Declaratia 096
Advertisements

About expertsoftwarecompany

program contabilitate gratuit
This entry was posted in Contabilitate. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s