Rezerve din reevaluare


Procedeele de reevaluare a imobilizarilor sunt precizate in Ordinul nr. 3055/2009.

121. Entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluari in situatiile financiare intocmite pentru acel exercitiu.

Amortizarea calculata pentru imobilizarile corporale astfel reevaluate se inregistreaza in contabilitate incepand cu data de 1 ianuarie anul urmator celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.

(2) Evaluarile efectuate cu ocazia reorganizarilor de intreprinderi (fuziuni, divizari) nu constituie reevaluare in sensul prezentelor reglementari contabile, aceste evaluari efectuandu-se in scopul stabilirii raportului de schimb, pentru toate elementele de bilant. Fac exceptie situatiile in care data situatiilor financiare care stau la baza reorganizarii coincide cu data situatiilor financiare anuale.

(3) Daca o imobilizare corporala complet amortizata mai poate fi folosita, cu ocazia reevaluarii acesteia i se stabileste o noua valoare si o noua durata de utilizare economica, corespunzatoare perioadei estimate a se folosi in continuare.

(4) In cazul efectuarii reevaluarii imobilizarilor corporale, acest lucru trebuie prezentat in notele explicative, impreuna cu elementele supuse reevaluarii, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum si elementul afectat din contul de profit si pierdere.

122. – (1) Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa de la data bilantului. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de profesionisti calificati in evaluare, membri ai unui organism profesional in domeniu, recunoscut national si international.

(2) La reevaluarea unei imobilizari corporale, amortizarea cumulata la data reevaluarii este tratata in unul din urmatoarele moduri:

a) metoda valorii brute:reevaluarea simultană a valorii brute a imobilizării şi a amortizării cumulate, care se utilizează atunci când se apelează la costul de înlocuire pentru că nu se poate determina valoarea justă de piaţă. Amortizarea este recalculata proportional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel incat valoarea contabila a activului, dupa reevaluare, sa fie egala cu valoarea sa reevaluata. Aceasta metoda este folosita, deseori, in cazul in care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice

sau

b) metoda valorii nete: reevaluarea numai a valorii nete contabile, care se utilizează atunci când se poate determina o valoare justă de piaţă pentru activul supus reevaluării. Amortizarea este eliminata din valoarea contabila bruta a activului si valoarea neta, determinata in urma corectarii cu ajustarile de valoare, este recalculata la valoarea reevaluata a activului. Aceasta metoda este folosita, deseori, pentru cladirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piata.

Exemplu

La sfarsitul anului se efectueaza o reevaluare in vederea stabilirii unei noi valori de impozitare asupra unui imobil.

Valoare de intrare: 200.000 lei

Durata normala de functionare de 40 ani

Amortizare cumulata la sfarsitul anului : 10.000 lei (5000 lei/an*2 ani de utilizare)

Valoarea ramasa: 190.000 lei

Valoarea justa conform raportului de evaluare este de 209.000 lei.

Astfel, in cazul prezentat rezulta un plus din reevaluare de 19.000 lei, calculat ca diferenta intre valoarea justa si valoarea contabila, care poate fi inregistrat in contabilitate prin doua metode in functie de politica contabila adoptata:

Metoda valorii nete:

Eliminarea amortizarii: 2812 = 212 cu 10.000 lei

Inregistrarea plusului: 212 = 105 cu 19.000 lei

Metoda valorii brute. Pentru a aplica aceasta metoda se calculeaza un indice de reevaluare ca raport intre valoarea justa si valoarea ramasa contabila: 209.000/190.000 = 1,1. Cu acest indice se indexeaza atat valoarea de intrare, cat si amortizarea cumulata:

Valoarea de intrare indexata = 200.000*1,1 = 220.000 lei. Plusul rezultat se va inregistra in contabilitate prin: 212 = 105 cu 20.000 lei

Amortizarea cumulata indexata = 10.000*1,1 = 11.000 lei. Plusul rezultat se va inregistra in contabilitate prin: 105 = 2812 cu 11.000 lei

123. – (1 ) In cazul in care, ulterior recunoasterii initiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinata pe baza reevaluarii activului respectiv, valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului, in locul costului de achizitie/costului de productie sau al oricarei alte valori atribuite inaintea acelui activ. In astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului avand in vedere valoarea acestuia, determinata in urma reevaluarii.

(2) Elementele dintr-o grupa de imobilizari corporale se reevalueaza simultan pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea in situatiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinatie de costuri si valori calculate la date diferite .

(3) Daca un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu exceptia situatiei cand nu exista nici o piata activa pentru acel activ.

(4) O grupa de imobilizari corporale cuprinde active de aceeasi natura si utilizari similare, aflate in exploatarea unei entitati.

(5) Exemple de grupe de imobilizari corporale sunt: terenuri; cladiri; masini si echipamente; nave; aeronave etc.

(6) Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa de la data bilantului .Valoarea justa a imobilizarilor corporale este determinata, in general, plecand de la valoarea lor de piata.

Advertisements

About expertsoftwarecompany

program contabilitate gratuit
This entry was posted in Contabilitate. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s