Elementele obligatorii in facturi incepand cu anul 2013


Conform proiectului de modificare a Normele de aplicare a Codului fiscal, se modifica continutul art. 155 din Codul fiscal, fiind stabilite acele informatii care vor fi incluse in mod obligatoriu in continutul facturilor de la data de 1 ianuarie 2013:

  • precizarea sintagmei “TVA la incasare”, in cazul in care exigibilitatea TVA intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii;
  • inscrierea “taxare inversa”, in cazul in care clientul este persoana obligata la plata TVA;
  • mentiunea “autofactura”, in cazul in care factura este emisa de beneficiar in numele si in contul furnizorului;
  • daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de arta,
    obiecte de colectie si antichitati, una dintre mentiunile “regimul marjei – bunuri second-hand”, “regimul marjei – opere de arta” sau “regimul marjei – obiecte de colectie si antichitati”, dupa caz.

Continutul articolului modificat de poiectul mentionat mai sus, este:

ART. 155
Facturarea
[…]

(6) Prin exceptie de la alin. (5) lit. a) si d), persoana impozabila nu are obligatia emiterii de facturi pentru operatiunile scutite fara drept de deducere a taxei conform art. 141 alin. (1) si (2).

(7) Persoana inregistrata conform art. 153 trebuie sa autofactureze, in termenul prevazut la alin. (15), fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii catre sine.
(8) Persoana impozabila trebuie sa emita o autofactura, in termenul prevazut la alin. (14), pentru fiecare transfer efectuat in alt stat membru, in conditiile prevazute la art. 128 alin. (10), si pentru fiecare operatiune asimilata unei achizitii intracomunitare de bunuri efectuate in Romania in conditiile prevazute la art. 1301 alin. (2) lit. a).

Norme metodologice:
69. (1) Persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii scutita fara drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) si (2) din Codul fiscal, nu are obligatia intocmirii unei facturi, dar operatiunile vor fi consemnate in documente potrivit legislatiei contabile.

(2) Autofactura pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii catre sine trebuie emisa numai daca operatiunile in cauza sunt taxabile si numai in scopul taxei, fiind obligatorie mentionarea urmatoarelor informatii:
a) numarul facturii, care va fi un numar secvential acordat in baza uneia sau mai multor serii, care identifica in mod unic o factura;
b) data emiterii;
c) numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile, la rubrica furnizor;
d) la rubrica cumparator, numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA ale persoanei impozabile sau, dupa caz, ale beneficiarului;
e) denumirea si descrierea bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate;
f) valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa;
g) cota de taxa aplicabila;
h) valoarea taxei colectate.

Punctul 73 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Codul fiscal:
[…]
(17) Pot fi emise facturi de catre beneficiar in numele si in contul furnizorului/prestatorului in conditiile stabilite prin norme.

(18) Pot fi emise facturi de catre un tert in numele si in contul furnizorului/prestatorului in conditiile stabilite prin norme, cu exceptia situatiei in care partea terta este stabilita intr-o tara cu care nu exista niciun instrument juridic referitor la asistenta reciproca.

Proiectul mai stabileste ca in cazul depasirii plafoanelor stabilite la pct. 6 alin. (10) pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (8) lit. f) din Codul fiscal, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal au obligatia sa intocmeasca autofactura conform prevederilor alin. (2) numai in scopuri de TVA. Autofactura va cuprinde la rubrica “Cumparator” informatiile de la alin. (2) lit. c), iar in cazul bunurilor acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol, sponsorizare, mecenat, in loc de denumirea si descrierea bunurilor livrate se poate mentiona, dupa caz: depasire plafon protocol, sponsorizare sau mecenat.

(5) Persoana inregistrata sau care ar fi fost obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din Codul fiscal, este obligata sa emita facturi prin autofacturare, potrivit prevederilor art. 155 alin. (8) din Codul fiscal, pentru fiecare transfer pe care l-a efectuat in alt stat membru. Factura se emite numai in scopul taxei, fiind obligatorie mentionarea urmatoarelor informatii:

a) numarul facturii va fi un numar secvential acordat in baza uneia sau mai multor serii, care identifica in mod unic o factura;
b) data emiterii;
c) la rubrica furnizor, numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA din Romania al persoanei impozabile, iar in cazul persoanei impozabile nestabilite in Romania, care si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania, se va inscrie denumirea/numele persoanei care efectueaza transferul, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, ale reprezentantului fiscal;
d) numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA acordat de autoritatile fiscale din alt stat membru persoanei impozabile care realizeaza transferul, la rubrica cumparator;
e) adresa exacta a locului din care au fost transferate bunurile, precum si adresa exacta a locului in care au fost transferate bunurile;
f) denumirea si cantitatea bunurilor transferate, precum si particularitatile prevazute la 124 art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, in definirea bunurilor in cazul transferului de mijloace de transport noi;
g) data la care au fost transferate bunurile;
h) valoarea bunurilor transferate;

(6) Persoana inregistrata sau care ar fi fost obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din Codul fiscal, este obligata sa emita facturi prin autofacturare, potrivit prevederilor art. 155 alin. (8) din Codul fiscal, pentru fiecare achizitie intracomunitara de bunuri efectuata in Romania in conditiile stabilite la art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, respectiv care urmeaza unui transfer pe care l-a efectuat din alt stat membru. Autofactura nu se va emite in situatia in care a fost emis un document pentru transferul realizat in alt stat membru si care cuprinde cel putin elementele mentionate la alin.(5), pe baza caruia se va inregistra achizitia intracomunitara de bunuri in Romania. Factura se emite numai in scopul taxei, fiind obligatorie mentionarea urmatoarelor informatii:

a) numarul facturii va fi un numar secvential acordat in baza uneia sau mai multor serii, care identifica in mod unic o factura;
b) data emiterii;
c) la rubrica cumparator, numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA din Romania al persoanei impozabile, iar in cazul persoanei impozabile nestabilite in Romania, care si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania, se va inscrie denumirea/numele persoanei care efectueaza achizitia intracomunitara de bunuri, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, ale reprezentantului fiscal;
d) numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA acordat de autoritatile fiscale din alt stat membru persoanei impozabile care realizeaza transferul, la rubrica furnizor;
e) adresa exacta a locului din care au fost transferate bunurile din alt stat membru, precum si adresa exacta din Romania in care au fost achizitionate bunurile;
f) denumirea si cantitatea bunurilor achizitionate, precum si particularitatile prevazutela art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, in definirea bunurilor in cazul transferului de mijloace de transport noi;
g) data la care au fost transferate bunurile din alt stat membru;
h) valoarea bunurilor transferate;

(7) Informatiile din facturile emise prin autofacturare conform alin. (5) se inscriu in jurnalele pentru vanzari, iar cele emise conform alin. (6) se inscriu in jurnalul pentru cumparari si sunt preluate corespunzator in decontul de taxa prevazut la art. 1562 din Codul fiscal.”

Advertisements

About expertsoftwarecompany

program contabilitate gratuit
This entry was posted in Fiscalitate. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s