Modificările aduse la normele de aplicare a codului fiscal conform cu HG 84/2013


In data de 14 martie 2013 a fost publicata in Monitorul Oficial, HG 84/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal , aprobate prin HG 44/2004 .

Incepând cu 14 martie 2013, prin intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 84/2013 şi-au încetat aplicabilitatea prevederile pct. 46 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la justificarea deducerii TVA pentru carburanţii auto achiziţionaţi pe baza bonurilor fiscale, indiferent de valoarea acestora, emise conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile în care erau ştampilate şi aveau înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare a autovehiculului.

Prin OG 15/2012 au fost transpuse prevederile Directivei 2010/45/CE privind facturarea. Una dintre prevederile transpuse in legislatia nationala se refera la posibilitatea de a permite operatorilor economici sa emita facturi simplificate daca valoarea acestora este de cel mult 100 euro, inclusiv TVA, la cursul din data exigibilitatii TVA. Avand in vedere ca bonurile fiscale contin elementele minimale ale unei facturi simplificate si acestea pot constitui documente pe baza carora se poate deduce TVA, prin HG 84/2013 au fost stabilite conditiile in care TVA poate fi dedusa pe baza bonuri fiscale.

În contextul noilor prevederi, pentru orice achiziţii de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale (prevazut la punctul 46 alin.(3) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004 , astfel cum au fost modificate prin HG 84/2013), emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate , respectiv valoarea individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro.

Cursul de schimb utilizat pentru determinarea in euro a valorii bonului fiscal este cursul din data emiterii bonului fiscal.

Aceste prevederi sunt aplicabile inclusiv pentru livrarea de carburanti auto pe baza de bonuri fiscale.
In vederea aplicarii noilor prevederi, orice comerciant care doreste ca bonurile fiscale sa poata constitui documente pentru deducerea TVA la beneficiari persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA, pot sa-si adapteze soft-urile aparatelor de marcat electronice fiscale astfel incat sa poata inscrie pe bonuri, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de inregistrate in scopuri de TVA al beneficiarului.
Comerciantul care nu poate inscrie cu ajutorul aparatelor de marcat electronice fiscale codul de inregistrare in scopuri de TVA a beneficiarului, neavand un soft adaptat in acest sens, la solicitarea beneficiarilor va emite, potrivit legii, factura pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii care sa cuprinda toate elementele prevazute la art.155 alin.(19) din Codul Fiscal .

Pentru a îndeplini condiţiile unei facturi emise în sistem simplificat bonurile fiscale trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

– data emiterii;
– datele de identificare a persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
– identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;
– suma taxei colectate sau informaţiile necesare pentru calcularea acesteia.

In situatia in care beneficiarul solicita totusi emiterea unei facturi care sa cuprinda toate elementele prevazute la art.155 alin.(19) din Codul Fiscal , desi comerciantul are un soft adaptat prin care poate insera codul de inregistrare in scopuri de TVA a beneficiarului, potrivit legii comerciantul are obligatia sa emita aceasta factura, pe langa bonul fiscal.

ATENTIE !!!

Bonurile fiscale descrise mai sus, sunt asimilate din punct de vedere al TVA-ului unei facturi, chiar dacă e factură simplificată, și de aceea va trebui să apară în D394.

Alte modificari aduse prin HG 84/2013:

In cadrul cheltuielilor de protocol, la calculul profitului impozabil, se includ si cheltuielile inregistrate cu TVA colectata potrivit prevederilor titlului VI din Codul fiscal, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare egala sau mai mare de 100 lei.

Sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile si cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de participare si a obligatiunilor, inregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

Sunt venituri neimpozabile veniturile obtinute de persoanele fizice din exploatarea masei lemnoase din padurile pe care contribuabilii le au in proprietate, in volum de maximum 20 mc/an.

Este venit de natura salariala, incepand cu 01 februarie 2013 indemnizatia primita de angajati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, precum si orice alte sume de aceeasi natura, pentru partea care depaseste 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice.

Veniturile din activitati dependente desfasurate in strainatate si platite de un angajator nerezident nu sunt impozabile si nu se declara in Romania potrivit prevederilor Codului fiscal.

Contribuabilul care desfasoara o activitate agricola prevazuta la art. 71 alin. (1) pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit are obligatia de a depune anual o declaratie la organul fiscal competent, pana la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs.

Pentru anul 2013, persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 indeplinesc conditiile prevazute la art. 1121 sunt obligate la plata impozitului pe venitul microintreprinderilor incepand cu 1 februarie 2013, urmand a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala , pana la data de 25 martie 2013 inclusiv.

Persoanele juridice romane care, la data de 31 decembrie 2012, au realizat venituri incadrate, prin echivalare in lei, intre 65.000 euro si 100.000 euro si care indeplineau concomitent si celelalte conditii prevazute de reglementarile legale in vigoare pana la data de 1 februarie 2013 si care au solicitat iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, pana la data de 31 ianuarie 2013 inclusiv, nu sunt obligate sa aplice, incepand cu 1 februarie 2013, acest sistem de impunere. Aceste persoane juridice urmeaza sa verifice conditiile prevazute de art. 1121 din Codul fiscal , la data de 31 decembrie 2013, in vederea incadrarii in categoria contribuabililor platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, pentru anul fiscal 2014.

Sunt supuse impozitului pe venitul realizat de nerezidenti, conform art. 115 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal , urmatoarele servicii: “servicii prestate in Romania si in afara Romaniei, exclusiv transportul international si servicii accesorii acestuia”.

Serviciile din afara Romaniei supuse impozitarii in Romania sunt:
– servicii de managemement;
– servicii de consultanta in orice domeniu;
– servicii de asistenta tehnica;
– servicii de cercetare si proiectare in orice domeniu;
– servicii de reclama si publicitate, indiferent de forma de realizare;
– servicii prestate de avocati, ingineri, arhitecti, notari, contabili, auditori.

 

Baza legală: 

– art. 155 alin. (11) şi (20) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 927/.2003;
– pct. 46 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 136/14.03.2013.

Advertisements

About expertsoftwarecompany

program contabilitate gratuit
This entry was posted in Contabilitate, Fiscalitate and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s